สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
โดย : 62066

โรงเรียนวัชรสหศึกษา ได้รับรางวัล "ยอดเยี่ยม" โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย รางวัลที่ภาคภูมิใจของคณะครูระดับปฐมวัย