กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 2566

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2566
โดย : nattaya

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย อันเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคมและชุมชน ได้รู้จักการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย