กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 2565
โดย : นายธีรวัติ ขันกสิกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทราและสถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทต่าง ๆ การใช้สื่อ Social Media ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6