สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2564
โดย : นายธีรวัติ ขันกสิกรรม

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (2,000 บาท)

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินจากโครงการ ฯ โดยใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนนักเรียน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินช่วยเหลือ รายชื่อนักเรียน

 

การดำเนินการของผู้ปกครอง

1. ผู้ปกครอง แสดงความประสงค์การขอรับเงินช่วยเหลือ ฯ ตามแบบที่กำหนด ดาวน์โหลด หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่โรงเรียน

2. นำส่งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์การขอรับเงินช่วยเหลือ ฯ ทางไปรษณีย์, LINE@wssc, เพจโรงเรียนวัชรสหศึกษา หรือนำส่งให้กับโรงเรียนโดยตรง

 

การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนจะใช้วิธีการโอนเงิน 2,000 บาท ให้กับนักเรียนทุกคน ดังนี้

1. โรงเรียนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินออม (ธนาคารออมสิน) ของนักเรียน  ขอความอนุเคราะห์ไม่จ่ายเงินสด เพราะหลีกเลี่ยงการสัมผัส

2. นักเรียนที่ไม่มีเงินออมให้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน (เป็นลำดับแรก) หรือบัญชีธนาคารอื่น