สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การให้บริการวัคซีนโควิด - 19 (Pfizer) แก่นักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
โดย : นายธีรวัติ ขันกสิกรรม

การให้บริการวัคซีนโควิด - 19 (Pfizer) แก่นักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป (ประถมศึกษาปีที่ 6)

 

โรงเรียนขอสำรวจรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อส่งรายชื่อนักเรียนให้ต้นสังกัดเพื่อจัดเตรียมวัคซีน Pfizer ต่อไป

 

ดาวน์โหลด เอกสารแสดงความประสงค์เพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีน