สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประชาสัมพันธ์บทเรียนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2563
โดย : นายธีรวัติ ขันกสิกรรม

ในระหว่างรอการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขอให้เด็ก ๆ ได้ศึกษาบทเรียนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://dltv.ac.th/home  และ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.dlit.ac.th/home.php