ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.นพรัตน์ แพสอน ประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 8 มี.ค. 64
2 ด.ญ.ธณดา จักษุจันทร์ อนุบาลปีที่ 1/4 15 มี.ค. 64
3 ด.ช.ชุติเทพ ไทยานันท์ ประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนลิตเติ้ลคิต 17 มี.ค. 64
4 ด.ญ.นริศรา เนตรฤทธิ์ อนุบาลปีที่ 1/1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางสูง 25 มี.ค. 64
5 ด.ช.กรวิชญ์ โพธิ์หวี อนุบาลปีที่ 1/4 28 มี.ค. 64
6 ด.ช.พงศ์​ธร ปิ่นทอง ประถมศึกษาปีที่ 1/3 อนุบาลเทศบาลขาณุวรลักษบุรี 29 มี.ค. 64
7 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เดชพงษ์ อนุบาลปีที่ 1/4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขา 30 มี.ค. 64
8 ด.ญ.กานต์มณี สาสนาม เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 1 เม.ย. 64
9 ด.ช.ศุภกร ชัยเสียน ประถมศึกษาปีที่ 6/4 วัดปุรณาวาส 14 เม.ย. 64
10 ด.ญ.วรลักษ์ จักรทอง ประถมศึกษาปีที่ 1/4 อนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 19 เม.ย. 64
11 ด.ญ.ญาณพัตน์ สุทธิดี ประถมศึกษาปีที่ 1/4 วัดหนองมะขาม 20 เม.ย. 64
12 ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ กวินวิวัฒนา เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 21 เม.ย. 64
13 ด.ญ.กัญญาภัค กลัดงาม เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 28 เม.ย. 64
14 ด.ช.วรวุฒิ กลิ่นทุ่งทอง เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 1 พ.ค. 64
15 ด.ญ.จัสมิน พรมไทยสงค์ ประถมศึกษาปีที่ 1/5 บ้านดงเย็น 12 พ.ค. 64
16 ด.ช.ธนวินท์ กุลมิ่ง อนุบาลปีที่ 2/1 วัชรสหศึกษา 15 พ.ค. 64
17 ด.ญ.มนต์ชิตา จงสวัสดิ์ เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 - 17 พ.ค. 64