สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัชรสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ ๕ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๑๓๐ ภายใต้การกำกับและดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวัชรสหศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (ทั่วไป)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระกรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ก่อตั้ง คือ นายสมศักดิ์   ขันกสิกรรม เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทสามัญศึกษา มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ อนุญาตให้รับนักเรียนครั้งแรกได้ ไม่เกิน ๓๙๐ คน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ๑,๔๘๖ คน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)