สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ที่ตั้งโรงเรียน

 

 

แผนที่ โรงเรียนวัชรสหศึกษา

เลขที่ 89 หมู่ 5 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130

โทร 055029657

admin@wssc.ac.th